Teadmiseks

Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu.

M1(sõiduauto) või N1(veoauto kuni 3.5 tonni) kategooria sõiduki, v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi (viimasele numbrile liidetakse +2) järgmiselt:

Sõiduki registreerimistunnistuse lahtrisse "järgmine ülevaatus" on kantud aasta/kuu milleni autot võib kasutada.

Viimane number
Ülevaatuse kuu
Soovituslik kuu
1
märts
detsember-märts
2
aprill
jaanuar-aprill
3
mai
veebruar-mai
4
juuni
märts-juuni
5
juuli
aprill-juuli
6
august
mai-august
7
september
juuni-september
8
oktoober
juuli-oktoober
9
november
august-november
0
detsember
september-detsember

 

Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja . Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg , siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, siis jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

 

(refereeritud ARK kodulehelt)