Seadused

1. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded 1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12754483

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50

2. LIIKLUSKINDLUSTUSE SEADUS

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12874657

Jõustunud 1.06.2001.

3. LIIKLUSSEADUS

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72590

Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 2. jaanuari 2001. a otsusega nr 966

4. Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=75185

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28661

Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 8. aprilli 1994. a. otsusega nr. 304

5. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=81146

Sotsiaalministri 13. detsembri 1999. a määrus nr 82

6. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77618

Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 7. juuli 1999. a otsusega nr 614

7. Trammi ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded ning nende tehnoseisundi kontrollimise ja registreerimise eeskirjad1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12858649

Teede- ja sideministri 28. märtsi 2001. a määrus nr 30  

8. Mõõtevahendite taatlemise kord ja taatluskehtivusajad.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=83822

Majandusministri 29. novembri 2000. a määrus nr 38

9. Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja kehtestamine1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82597

Teede- ja sideministri 7. juuni 2000. a määrus nr 39

10. Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord1.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13055751

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määrusega nr 42

11. Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded .

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13050896

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.detsembri 2002.a määrus nr 43

12. Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri 1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12965045

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määrus nr 44

13. Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=994653

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrus nr 5114. Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12907014

Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määrus nr 69

15. Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded ning andmete esitamise, registreerimise ja registreeringuandmete muutmise kord

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12961773

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.11.2007. a määrus nr 83  

16. Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1057595

Teede- ja sideministri 23. mai 2001. a määrusega nr 53

17. Sõidumeeriku paigaldamise ja kontrollimise kord.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=922066

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2005. a määrus nr 76

18. Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12744961

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. oktoobri 2006. a määrus nr 88

19. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas* .

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=709136

Sotsiaalministri 30.11.1999. a määrus nr 75

20. Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnituse eeskiri 1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12822049

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2005. a määrus nr 80

21. Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12753290

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. novembri 2006. a määrus nr 95

22. Maastikusõiduki registreerimise eeskiri.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13050778

Teede- ja sideministri 12.12.2001. a määrusega nr 112

23. Ohtlike veoste autoveo eeskiri1.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12883617

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määrus nr 118

24. Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded .

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13050908

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määrus nr 119

25. Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=803291

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrus nr 122

26. Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid1.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13060604

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määrus nr 169

27. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri 1

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12750095

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määrus nr 170

28. Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri1.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13051354

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.08.2004. a määrus nr 175

29. MÕÕTESEADUS1.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12894945

Vastu võetud 10.03.2004. a seadusega

30. RASKEVEOKIMAKSU SEADUS.

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=693680

Vastu võetud 18. 10. 2000. a seadusega