Targa OÜ tegeleb sõidukite tehnoülevaatustega aastast 1997. Omame kokku kahte tehnoülevaatus punkti Tallinnas. (Lasnamäel , Mustamäel).

NB: Me ei broneeri ülevaatusele aegu, töö käib elavas järjekorras!

NB! Kui sõiduki mootori jaotusrihm ei ole vahetatud vastavalt valmistaja nõuetele siis purunemisel ja sellega kaasneval mootori töökõlbmatuks muutumisel kannab kogu vastutuse sõiduki omanik! Jaotusrihma vahetust kinnitab sõiduki omanik suuliselt ülevaatajale või ülevaataja nõudmisel pädeva töökoja tõendiga!

Tehnoülevaatus

Maanteeliikluse tihenemine ning sellest tulenevad ohud ja saaste suurenemine toovad kaasa tõsiseid ohutusprobleeme.

Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.

Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

(refereeritud ARK kodulehelt)